Verlies

We krijgen allemaal vroeg of laat in ons leven met verlies te maken. Een dierbaar familielid overlijdt, een vriend of vriendin, een geliefde leraar. Je kunt je baan verliezen, je gezondheid verslechtert, de gevolgen van een (echt) scheiding laten zich hevig voelen.

Verlies is niet eenvoudig te verwerken. Rouwen is hard werken en vergt veel energie en aanpassingsvermogen aan de nieuw ontstane situatie. Sommige mensen willen of kunnen hun verdriet niet tonen, maar omgekeerd kan het ook zijn dat de omgeving het verdriet niet ziet of wil zien.

Kinderen en volwassenen

Ieder mens rouwt op zijn eigen specifieke manier. Voor volwassenen kan het verdriet soms zo hevig zijn dat er nauwelijks tijd en aandacht gevonden wordt voor de dingen van alledag. Kinderen zijn op bepaalde momenten intens met verlies bezig om even later weer verder te gaan met hun spel.

Het is belangrijk dat er oog is voor het zichtbare en onzichtbare verlies; een rouwproces vraagt tijd en ruimte. In iedere latere levensfase kan het verlies weer een rol gaan spelen.

Begeleiding

Met het verdriet om verlies moeten we verder leven. Soms is dit moeilijk en kan de steun van naasten – hoe warm het medeleven ook is – niet toereikend zijn. Dan kan een beroep gedaan worden op professionele hulp.
Vanuit mijn werkzaamheden op verschillende maatschappelijke terreinen heb ik onder andere ervaring opgedaan in rouwbegeleiding.

De begeleiding is gericht op kinderen, jongeren en volwassenen, ook voor hen met een verstandelijke beperking. Aan de hand van het intakegesprek wordt samen een persoonlijk plan opgesteld. Bij de begeleiding wordt gebruikt gemaakt van diverse methoden, bijvoorbeeld gesprekken, creatief tekenen, of een speciaal voor rouwbegeleiding ontworpen spel.
De hulp kan zowel individueel als aan het gehele gezin geboden worden. Bij voldoende aanmeldingen is het voor kinderen en jongeren mogelijk om aan een groep deel te nemen.

Daarna kan, gesterkt en trots op herwonnen kracht, verder gegaan worden in het leven.