KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie)

Een echtscheiding betekent over het algemeen dat het voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis is. De situatie die er voorheen was, wordt (plotseling) verbroken. Er moet weer een nieuwe balans worden gevonden.
KIES biedt daarbij mogelijkheden.

Kinderen en jongeren willen na de echtscheiding van hun ouders niet kiezen en zeker niet tussen hun ouders. Een kind is meestal loyaal naar beide ouders en komt in conflict met zichzelf wanneer er wel gekozen zou moeten worden. Belangrijk is dat kinderen voor zichzelf kunnen kiezen. KIES heeft een verschillend aanbod om kinderen daarbij te helpen, o.a.:

KIES voor mij!
KIES omgangsbegeleiding

KIES voor mij!

KIES voor mij! is een programma wat zowel individueel als in een kleine groep wordt aangeboden. Er wordt met kinderen en jongeren gewerkt met behulp van spel, creatieve werkvormen en gesprekken. Voor ieder wat hij of zij nodig heeft. Er gaat dan ook een intakegesprek met de ouders aan vooraf, zodat er aangesloten kan worden bij de behoefte van het kind.
Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van wat het kind nodig heeft, de problematiek en de voortgang van het proces.

KIES omgangsbegeleiding

Bij een scheiding moeten allerlei belangrijke zaken worden geregeld. Eén ervan is het opstellen van een ouderschapsplan.

Bij KIES omgangsbegeleiding kunnen kinderen en jongeren hun emotie, vragen, zorgen en wensen over hoe het na de scheiding zal gaan met elkaar delen. Ze kunnen elkaar helpen door tips te geven of adviezen aangereikt krijgen hoe ze met de veranderingen om kunnen gaan. De kinderen praten hier onafhankelijk van hun ouders over en na vier bijeenkomsten hebben zij een duidelijker beeld van wat hun wensen zijn, zonder dat loyaliteit een rol hoeft te spelen.
Na de bijeenkomsten worden de ouders geïnformeerd en worden de wensen van het kind met hen besproken. Bij het gesprek kan eventueel ook een advocaat aanwezig zijn voor het maken van verdere afspraken m.b.t. het ouderschapsplan en het welzijn van de kinderen.
KIES omgangsbegeleiding kan zowel in een groep als individueel worden aangeboden. Vooraf vindt een intakegesprek met de ouders plaats.